Anke Høyesterett / Dom tingrett og lagmannsrett

1. Dom tingretten 13.06.14

2. Låntagernes kommentarer til dom tingretten

3. Dom Lagmanssretten 26.06.15

4. Låntagernes kommentarer til dom lagmannsretten

5. Anke til Høyesterett over lagmannsrettens dom 07.09.15

6. Tilsvar fra Sparebank1OA på anken til Høyesterett 24.09.15

7. Avslag fra Høyesterett på anken 08.10.15

8. Låntagers kommentarer til anketilsvar fra Sparbank1 09.10.15

9. Utkast til ankesvar fra Bilek/Hervig på bankens svar til Høyesterett