Bilag – dokumentasjon

B1. 3 E-poster før møte banken 26.09.07 og 27.09.07

B2. 3 E-poster klage til banken 4.10.07

B3. Avslag revurdering lånavtale 12.10 og 11.12_2 sider

B4. Banken trenger mer tid 12.04.05 og 10.05.05

B5. Etterlysning Dokumenter Okt.nov 2009

B6. VARSEL Tvangsinnkreving 26.09.11

B7. Klage tvangsinnkreving 12.10.11

B8. Vitnebekreftelse Jan Breivik 1.10.15

B9. Bekreftelse lån Miroslav Bilek 23.07.13

B10. Bekreftelse lån Wenche Hervig 01.10.15

B11. Dokument11

B12. Kredittkomitereferat 25.9.07 og 27.09.07

B13. Lånedokumentene 28.09.07

B14. Referat, signert avtale og anvisning 28.09.07

B15. Extraordinært vilkår 28.09.07 Låneavtale 2.11.07

B16. Forsikringsselskapet If fornøyde kunder

B17. Forord fra Henrik Syse

B18. Inkonsekvent og feil. DN 04.03.15

B19. Gikk i protest. DN 01.08.14

B20. John Chr. Elden advokatbladet.no okt15

B21. Bekreftelse advokat voie Danielsen Sparebank1

B22. Vitnebekreftelse advokat Arne K. Stokke 26.10.15

B23. Finansiering Orion 2000_2007

B24. Tidsskjema lånesaken 2006-2015

B25. Vurdering Ernst og Young nedbetaling 2009

B26. Dokument26

B27. Dokument27

B28. Betraktninger fra pensjonert advokat Stein Atne 23.11.15